"گرامیداشت روز جهانی ایمنی غذا"

 

شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲


- قابل توجه همکاران عزیز

به اطلاع می رساند سازمان غذاودارو به مناسبت "گرامیداشت روز جهانی ایمنی غذا"، مراسمی درروز شنبه۲۰خرداد۱۴۰۲ برگزار می کند؛ لذا خواهشمند است درصورت تمایل به شرکت درهمایش، اطلاعات ذکر شده در انتهای فراخوان راتا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۱۴خرداد ۱۴۰۲ جهت صدور کارت شرکت در همایش به آدرس ایمیل مذکور ارسال فرمائید:
 

❇نکات:
- شرکت در همایش رایگان بوده و نیز شامل امتیاز باز آموزی رایگان می باشد.

- فقط مسئولین فنی حوزه غذا و آشامیدنی مجاز به شرکت در همایش و دریافت امتیاز باز آموزی  می باشند.
 
- زمان اتمام ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۱۴خرداد ۱۴۰۲ بوده وغیر قابل تمدید می باشد.
 
- مکان برگزاری هتل قلب تهران می باشد. 
 
- باتوجه به محدودیت تعداد،اولویت بر اساس زمان ثبت نام دوستان می باشد.
 
 
 
 
 
- لطفاً جهت ثبت نام اطلاعات ذیل رابه آدرس ایمیل ngo.ifcic.hamayesh@gmail.com ارسال فرمائید:
 
 
 
۱- نام و نام خانوادگی مسئول فنی
۲- کدملی مسئول فنی
۴- شماره موبایل
۳- نام شرکت/واحد تولیدی
۴- شماره پروانه مسئول فنی
۵- پروانه/کارت فعالیت مسئول فنی
 
 
 
 
جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۹۱۱۰۶۹۹۰۷ تماس حاصل فرمائید.
 
 
 
 
 
 
 
https://telegram.me/ifcic