همکاران عزیز

جهت اطلاع از اخبار و اطلاعات مربوط به مسوولین فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی به کانال جامعه مسوولین فنی صنایع غذایی، آرایشی وبهداشتی کشور بپیوندید.

 

 

 

https://telegram.me/ifcic