دوره های آموزشی ویژه متقاضیان مشاغل خانگی

 

 

متقاضیان محترم؛

لطفا برای ثبت نام جهت شرکت در دوره های آموزشی بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی مربوط به مشاغل خانگی، اطلاعات ذیل را به سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۴۰۳۱۱۵۶۵۲۲ ارسال فرمایید:

 

- نام و نام خانوادگی متقاضی مشاغل خانگی

- کد ملی متقاضی

- نام محصول