به منظور گسترش همکاری های علمی و فنی مشترک، توسعه منابع انسانی و ارتقاء سلامت محصولات غذایی، کشاورزی و فراوری صنایع غذایی، تفاهمنامه ای چهارجانبه بین سازمان غذا و دارو، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، جامعه مسئولین فنی صنایع غذایی آرایشی و بهداشتی کشور و نیز کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران به امضا رسید.

 

در این جلسه با بیان اینکه تفاهمنامه منعقده حرکتی مثبت در مسیر همکاری های بین سازمانی است؛ مهم ترین موضوعات مطرح شده در آن، تدوین نظام آموزشی در جهت احراز صلاحیت حرفه ای و ارتقاء توانمندی های علمی و تخصصی مسئولین فنی، ایجاد تمهیدات لازم جهت رتبه بندی آنان بر اساس نظامی مدون برشمرده شد و از ایجاد شبکه ملی اطلاع رسانی در راستای پیشبرد هرچه بهتر مفاد تفاهمنامه نیز سخن به میان آمد.

جناب آقای دکتر هدایت حسینی در ادامه به موضوع های دیگر نیز پرداختند و مشارکت در تدوین ضوابط فنی و بهداشتی محصولات کشاورزی و غذایی نیز پایش عملکرد فعالیت مسئولین فنی را به عنوان خواسته های طرفین مطرح نمودند.

وی با اشاره به اینکه پس از این تفاهمنامه کارگاه های علمی و سمینارهای علمی و تخصصی بصورت مشترک برگزار خواهد شد، تصریح کرد: همانطور که کارخانجات را درجه بندی کرده ایم در صدد هستیم مسئولین فنی را نیز پس از نیاز سنجی و آموزش های لازم بر اساس فاکتورهای مدرک تحصیلی، سوابق و تجارب و آموزشهایی که در کارگاهها و دوره های باز آموزی دیده اند سطح بندی کنیم تا از این پس مسئول فنی متناسب با گرید کارخانه ها، در آنجا مشغول فعالیت شوند.