همکاران محترم خواهشمند است مطابق نمونه فرم درخواست اعلام پایه حقوق سال 1399 ،نامه درخواست خود را تکمیل نموده وبه ایمیل ذیل ارسال فرمایید تا در اسرع وقت نامه اعلام پایه حقوق برای شما ارسال گردد.

ngo_ifcit@yahoo.com

 

 

 

(کلیک کنید)نمونه فرم درخواست اعلام پایه حقوق مسوول فنی سال1399